Follow Us On     Facebook   Twitter  
Struktur Organisasi

STRUKTUR PENGURUS KOMITE
SMA NEGERI 10 SEMARANG
PERIODE 2009 - 2013
Ketua
Dr. Ir. Istiyanto Samidjan, MS


Wakil Ketua
H. Thobari HR


Sekretaris I                Sekretaris II
Ahmad A. Malik, SE     R. Edy Priyanta, S.Pd


Bendahara I               Bendahara II                     Bendahara III
  Slamet,SE, MM          Eko Budiyanti, S.Pd             Farah Dina,S.PdAnggota 


 


Bidang Perencanaan Kebijakan Pendidikan                        (Drs. H. Amal Kusnadi, MS)

Bidang Partisipasi Masyarakat                                           (Riyadi)


Bidang Evaluasi Pengawasan dan Pengelolaan Pendidikan    (Riyanto, SE)


Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan         (Ir. Titik Ismoyo)